Home Бошланғич билимларТадбиркорлик одоби Бизнес лойиҳани амалга оширмоқчи бўлиб иш бошлаган, шерикчилик муносабатларига киришмоқчи бўлган тадбикорлар нималарга эътибор беришлари керак?